• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

PROJECTS

Prof. Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN

F4-TCNQ Katkılamasının Au/PCDTBT:F4-TCNQ/n-Si Heteroeklem Diyotun Elektriksel ve Optiksel Karakteristiklerine Etkisi, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: BAP 2018.05.02.721, Coordinator, 2018– .
Yüksek Verimli Polikristal Silisyum İnce Film Güneş Gözelerinin Katı Faz Kristalizasyon (SPC) Tekniği Kullanılarak Üretilmesi, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: BAP 2017.05.02.623, Coordinator, 2017– .
Au/P3HT:F4TCNQ/n-Si Schottky Bariyer Diyotların F4-TCNQ Konsantrasyonuna Bağlı C-V ve G/w-V Karakterlerinin İncelenmesi, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: BAP 2017.05.02.596, Coordinator, 2017– .
Farklı Polimer Malzemeler Kullanılarak Üretilen Metal-Polimer-Yarıiletken (MPY) Schottky Bariyer Diyot (SBD) Yapıların Elektriksel ve Dielektrik Özelliklerinin Frekans ve Işık Şiddetine Bağlı İncelenmesi, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: BAP 2017.05.02.525, Coordinator, 2017– .
Au/P3HT:PCBM:F4TCNQ/n-Si Schottky Bariyer Diyotların PCBM Konsantrasyonuna Bağlı Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: BAP 2017.05.02.645, Coordinator, 2017–2019.
Polimer Arayüzey Kullanılarak Hazırlanan Au/P3HT:F4-TCNQ/n-Si Schottky Bariyer Diyotun Frekansa Bağlı Elektrik Ve Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: BAP 2016.05.02.403, Coordinator, 2016–2018.
P- ve N-tipi Polikristal Silisyum İnce Filmlerin Alüminyum İndüklemeli Kristalizasyon (AIC) ve Katı Faz Epitaksi (SPE) Teknikleri ile Üretimi ve Karakterizasyonu, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: BAP 2016.05.02.412, Coordinator, 2016–2017.
Au/P3HT:PCBM/n-Si Schottky Bariyer Diyotların Elektrik ve Dielektrik Özelliklerinin Analizi, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: BAP 2016.05.02.422, Coordinator, 2016–2017.
Farklı Polimer Malzemeler Kullanılarak Üretilen Metal-Polimer-Yarıiletken (MPY) Yapıların Elektriksel ve Dielektrik Özelliklerinin Frekans ve Işık Şiddetine Bağlı İncelenmesi, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: BAP 2015.05.02.327, Coordinator, 2015–2016.
Organik Güneş Hücrelerinin Esnek Taban Sistemlerde Uygulanması Ve İletken Tekstil Üretme Projesi, TÜBİTAK-1003 Öncelikli Alanlar, Proje No: 213M762, Coordinator, 2014–2016.
Yeni Kristalizasyon Yöntemleri İle Cam Alttaş Üzerine Polikristal Silisyum İnce Film Güneş Gözeleri Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Proje No: 112T084, Coordinator, 2012–2016.
Polikristal Silisyum İnce Film Malzemelerin SPC Tekniği ile Üretimi, P- ve N- Tipi Katkılanması ve Karakterizasyonu, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: BAP 2012.05.02.115, Coordinator, 2012–2015.
İletken Polimer Tabanlı Organik Alan Etkili Transistör Üretimi Ve Elektriksel Karakterizasyonu, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: BAP 2013.05.02.195, Researcher, 2013-2016.
Organik Arayüzeyli Diyotların Optoelektronik Karakterizasyonu, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: BAP 2012.05.02.110, Researcher, 2012-2015.
Fitalosiyanin ve Nano Parçacık Katkılı Sıvı Kristallerin UV Işık Altında Elektro-Optik Özelliklerinin İncelenmesi, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: BAP 2011.05.02.073, Researcher, 2011-2015.
PolySiVerre (Polycrystalline Silicon Thin Film Photovoltaic Cells on Glass Substrate), ANR (Agence nationale de la recherché) / Fransa, Proje No: ANR-07-PSPV-004, Yardımcı Researcher, 2008-2010.
Research and Demonstration of Advanced Silicon PV Technology for Terrestrial Applications in Ukraine, NATO SfP (Science for Peace and Security) Programı, Proje No: SfP 971829, Yardımcı Researcher, 2002-2005.


Doç. Dr. Şükran KONCA

Researcher, 2012-Mart 2014, n-Normlu Uzaylarda Tanımlanmış Olan Bazı Dizi Uzayları, Sakarya Üniversitesi Doktora Tez Projesi (Proje No: 2012-50-02-032 BAPK, Bütçe: 5000 TL).
Bursiyer, 16 Ocak 2008-16 Ocak 2009. TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Projesi-Fuzzy Sayıların Asimptotik lacunary Istatistiksel Denk Dizileri (Proje No: 107T589).
Yardımcı Eleman, 25 Ocak-3 Şubat 2008, Uşak, TÜBİTAK 2229 Lisans ve Lisans öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı-İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Proje Danışmanlığı Çalıştayı, Uşak.
Researcher, Eylül 2013–Mart 2014, 2214/a TÜBİTAK-BİDEB Doktora Sırası Araştırma Bursu (Bounded Multilinear n-Functionals on lp) lp Üzerinde Sınırlı Multilineer n-Fonksiyoneller, Institute of Technology Bandung, Endonezya


Doç. Dr. Hüseyin Ümit KAYNAR

Doğal Metaryal Olan Kula Volkanik Cürufuna Uranyum VI Adsorbsiyonunun incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Coordinator: HİÇSÖNMEZ ÜMRAN, Researcher: ERAL MERAL, Researcher: KAYNAR ÜMİT HÜSEYİN, Researcher: AYCAN HEDİYE ŞULE, 19/09/2005 - 18/09/2007 (ULUSAL)
Turunçgillerdeki Limonenin Spektrofotometrik ve İyonmetrik Tayini, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Coordinator: AYCAN HEDİYE ŞULE, Researcher: KAYNAR ÜMİT HÜSEYİN, Researcher: TÜRKOGUZ SUAT, Researcher: ARI ERCAN ,28/11/2002 - 27/05/2004 (ULUSAL)
Öğretmen Adaylarının Radyasyon ve Korunumu Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Coordinator: AYCAN NİHAT, Researcher: KAYNAR ÜMİT HÜSEYİN, Researcher: ERAL MERAL, Researcher: AKCAN KADİR, Researcher: Aycan Hasan A, , 15/09/2005 - 14/09/2007 (ULUSAL)
Demirci ve Köprübaşı yöresindeki bazı meyvelerde ağır metal ve ilaç kalıntılarının spektrofotometrik ve voltammetrik yolla analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Coordinator: KAYNAR ÜMİT HÜSEYİN, Researcher: KOÇAK SÜLEYMAN, Researcher: AYYILDIZ ÜMİT, Researcher: ARI ERCAN, , 17/03/2009 - 05/09/2013 (ULUSAL)
Modifiye edilmiş Kula volkanitinin adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Researcher: KAYNAR ÜMİT HÜSEYİN, Researcher: TÜRKOGUZ SUAT, Researcher: ERAL MERAL, Coordinator: KOÇAK SÜLEYMAN, Researcher: HİÇSÖNMEZ ÜMRAN, , 26/01/2010 - 25/07/2011 (ULUSAL)
İnorganik Ve Organik Katyonlarla Modifiye Edilen Kula Volkanitlerinin Uranyum Adsorpsiyonunun İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Coordinator: ERAL MERAL, Researcher: KAYNAR ÜMİT HÜSEYİN, Researcher: HİÇSÖNMEZ ÜMRAN, Researcher:sert senol, , 11/09/2010 - 11/08/2011 (ULUSAL)
Bazi Radyonüklitlerin Organik Katyonlarla Modifiye Edilen Kula Bazaltik Volkanitleri Tarafindan Adsorpsiyonlarinin İncelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Coordinator: ERAL MERAL, Researcher: HİÇSÖNMEZ ÜMRAN, Researcher: KAYNAR ÜMİT HÜSEYİN, 12/12/2010 - 24/02/2012 (ULUSAL)
DEEA ve BTBA organik katyonları ile modifiye edilen Kula volkanitinin Uranyum adsorpsiyonlarının incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Coordinator: KAYNAR ÜMİT HÜSEYİN, Researcher: HİÇSÖNMEZ ÜMRAN, Researcher: KOÇAK SÜLEYMAN, Researcher: ÇAM KAYNAR SERMİN, , 21/03/2012 - 20/02/2014 (ULUSAL)
Demirci ve Köprübaşı Bölgesinden Toplanan Likenlerde 210Po Aktivite Konsantrasyonunun Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Coordinator: ÇAM KAYNAR SERMİN, Researcher: KAYNAR ÜMİT HÜSEYİN, Researcher: HİÇSÖNMEZ ÜMRAN, Researcher: EREEŞ FERAH SERAP, Researcher: SEVİNÇ ÖMER SEYFETTİN, , 30/04/2013 -
Selestit cevherlerinin ultrasonik yöntemle zenginleştirilebilme potansiyelinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Coordinator: HİÇSÖNMEZ ÜMRAN, Researcher: KAYNAR ÜMİT HÜSEYİN, Researcher: ÇAM KAYNAR SERMİN, Researcher: KOÇAN FERAY, 01/02/2013 - 24/11/2016 (ULUSAL)
Nadir Toprak Elementi Katkılı Zn2SiO4 Fosforunun Dozimetrik Özelliklerinin TL Yöntemiyle Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Coordinator: PORTAKAL ZİYAFER GİZEM, Researcher: AYVACIKLI MEHMET, Researcher: KAYNAR ÜMİT HÜSEYİN, Researcher: AKÇA SİBEL, Researcher:can Nurdoğan, Researcher: DOĞAN TAMER, Researcher: T OPAKSU MUSTAFA, Researcher: KÜÇÜK NİL, Researcher: YÜKSEL MEHMET, Researcher: oğlakçı mehmet, , 05/02/2019 ( ) (ULUSAL)
Alfa Spektrometresi ile Kobalt katkılı ZnO nano partiküller üzerine Th(IV) adsorpsiyonun ölçülmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Coordinator:ÇAM KAYNAR SERMİN, Researcher: KAYNAR ÜMİT HÜSEYİN, , 10/01/2020 ( ) (ULUSAL)
Nadir Toprak Elementi Katkılı Zn2SiO4 Fosforunun Dozimetrik Özelliklerinin TL Yöntemiyle Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Researcher: KAYNAR ÜMİT HÜSEYİN, , 05/02/2019 ( ) (ULUSAL)
Radyonüklidlerin Ortamdan Uzaklaştırılması Için Tasarlanmış Kompozit Nano-Adsorban Materyallerin Sentezi, Adsorpsiyon Ve Yapı Karakterizasyonu Ile Nükleer Güvenlikte Endüstriyel Kullanımına Yönelik Yaklaşımların Geliştirilmesi, -Tübitak 1001, Researcher:Can N,Researcher:AYVACIKLI MEHMET,Researcher:ÇAM KAYNAR SERMİN,Researcher:Karali elçin ekdal, Coordinator: KAYNAR ÜMİT HÜSEYİN, , 01/08/2020 ( ) (ULUSAL)


Doç. Dr. Bahar DEMİRTÜRK

Genelleştirilmiş Fibonacci ve Lucas Dizileri ve Bazı Uygulamaları, Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Researcher, 09/09/2008- 24/05/2010.


Dr. Öğr. Üyesi Gülnur ÖNSAL

Polimer-Sıvı Kristal Kompozit Yapılarda Morfolojik ve Elektronik Özelliklerin Katkı Oranıyla Değişiminin İncelenmesi, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Researcher, 2019. 
Kuantum Nokta Parçacık Boyutunun Organik Malzemelerin Optik, Elektrik, Dielektrik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Researcher, 2019.
Sıvı Kristal/Nanoparçacık Kompozit Yapıların Elektro-Optik Ölçüm Parametrelerin İyileştirilmesi ve Optimizasyonu, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Researcher, 2018.
Farklı Kuantum Nokta Katkılı Sıvı Kristal Yapıların Opto-elektronik Özelliklerinin İncelenmesi, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Researcher, 2017.


Dr. Öğr. Üyesi Onur UĞURLU

Minimum tepe Örtüsü Problemi Üzerine, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2012 Fen 083, Coordinator.
Rotalama Problemleri için Algoritmik Yaklaşımlar, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2015 Fen 042, Coordinator.