• +90 232 493 00 00
 • info@bakircay.edu.tr

PROJECTS

Research Projects

 1. Bazı Radyonüklidlerin Organik Katyonlarla Modifiye Edilen Kula Bazaltik Volkanitleri Tarafından Adsorpsiyonlarının İncelenmesi, (ARAŞTIRMACI) Proje No: TUBİTAK-1002 110 T 560
 2. 2214/a TÜBİTAK-BİDEB Doktora Sırası Araştırma Bursu-Araştırmacı, (Bounded Multilinear n-Functionals on lp) lp Üzerinde Sınırlı Multilineer n-Fonksiyoneller,Institute Teknologi Bandung, Endonezya  (ARAŞTIRMACI) Eylül 2013-Mart 2014.
 3. İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Proje Danışmanlığı Çalıştayı, 25Ocak-3Şubat 2008, Uşak, Yardımcı Eleman (2229  TUBİTAK -Lisans ve Lisans öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında), 25.01-03.02.2008
 4. 1002 -   TÜBİTAK   Hızlı Destek-Fuzzy Sayıların 6-asimptotik lacunary Istatistiksel Denk Dizileri (Bursiyer ) 107T589.  16/01/2009.
 5. n-Normlu Uzaylarda Tanımlanmış Olan Bazı Dizi Uzayları, Sakarya Üniversitesi Doktora Tez Projesi (Araştırmacı) 2012-50-02-032 BAPK 2012-2014.
 6. Turunçgillerdeki Limonenin Spektrofotometrik ve İyonmetrik Tayini, (ARAŞTIRMACI) Celal Bayar Ünv., BAP, 2000-058
 7. Öğretmen Adaylarının Radyasyon ve Korunumu Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi, (ARAŞTIRMACI) Celal Bayar Ünv., BAP,  2005-068
 8. Doğal Metaryal Olan Kula Volkanik Cürufuna Uranyum (VI) Adsorbsiyonunun İncelenmesi, (ARAŞTIRMACI), Celal Bayar Ünv., BAP,  FEF 2005/067
 9. Demirci ve Köprübaşı yöresindeki bazı meyvelerde ağır metal ve ilaç kalıntılarının spektrofotometrik ve voltammetrik yolla analizi, (YÖNETİCİ) Celal Bayar Ünv., BAP, DEF 2008-045
 10. Modifiye edilmiş Kula volkanitinin adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi, (ARAŞTIRMACI) Celal Bayar Ünv. BAP, DEF-2009-128
 11. Anorganik ve Organik Katyonlarla Modifiye Edilen Kula Volkanitlerinin Uranyum Adsorpsiyonunun İncelenmesi, (ARAŞTIRMACI)  Ege Ünv. BAP 10 NBE 001
 12. DEEA ve BTBA organik katyonları ile modifiye edilen Kula volkaniti üzerine Uranyum adsorpsiyonu, (YÖNETİCİ) Celal Bayar Ünv. BAP, 2012/05
 13. Türkiye Selestit cevherlerinin ultrasonik yöntemle zenginleştirilebilme potansiyelinin araştırılması (ARAŞTIRMACI) Celal Bayar Ünv. BAP, 2013/101
 14. Demirci ve Köprübaşı Bölgesinden Toplanan Likenlerde 210Po Aktivite Konsantrasyonunun Belirlenmesi, (ARAŞTIRMACI) Celal Bayar Ünv. BAP, 2012-118
 15. Nadir Toprak Elementi Katkılı Zn2SiO4 Fosforunun Dozimetrik Özelliklerinin TL Yöntemiyle Belirlenmesi, (ARAŞTIRMACI) Cukurova Ünv. BAP, FBA-2019-11318
 16. Nadir Toprak Elementi Katkılı Fosfat Tabanlı Nano-Fosforların Lüminesans Özellikleri Ve Teknolojiye Uygulanabilirliği, Bap Projesi, Niğde ÖHD. Bap Birimi, Bütçe: 26.684  (Yürütücü)
 17. Genelleştirilmiş Fibonacci ve Lucas Dizileri ve Bazı Uygulamaları, Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 09/09/2008- 24/05/2010.
 18. Polimer-Sıvı Kristal Kompozit Yapılarda Morfolojik ve Elektronik Özelliklerin Katkı Oranıyla Değişiminin İncelenmesi, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Araştırmacı, 2019-. 
 19. Kuantum Nokta Parçacık Boyutunun Organik Malzemelerin Optik, Elektrik, Dielektrik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Araştırmacı, 2019-.
 20. Sıvı Kristal/Nanoparçacık Kompozit Yapıların Elektro-Optik Ölçüm Parametrelerin İyileştirilmesi ve Optimizasyonu, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Araştırmacı, 2018-.
 21. Farklı Kuantum Nokta Katkılı Sıvı Kristal Yapıların Opto-elektronik Özelliklerinin İncelenmesi, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Araştırmacı, 2017-2018.